Bleche 1 - 3 mm BiM

BiM: Bi-Metall, hochflexible Verbindung fĂŒr lange Lebensdauer